Hypnotherapie helpt bij dementie

Inleiding

Dementie is niet te genezen. De ziekte heeft een dermate grote impact op degene die de ziekte heeft dat iemands mogelijkheden steeds meer beperkt worden. Helaas worden die mogelijkheden niet alleen beperkt door het verlies aan capaciteiten. Uit liefde en bescherming legt de omgeving vaak ook beperkingen op die het verlies van capaciteiten nog vergroten. De ziekte en allerlei schrikbeelden die de omgeving daarbij heeft, komen centraal te staan. En de persoon met dementie kent die beelden ook en komt in een cirkel terecht waarin spanning en angst het verlies aan vaardigheden nog sneller doen verlopen. De persoon raakt steeds meer zijn zelfvertrouwen kwijt, neemt uit veiligheidsoverwegingen niet langer deel aan activiteiten die altijd plezierig waren en heeft uiteindelijk geen enkele uitdaging meer.

Toch is dit proces positief te beïnvloeden. Hypnotherapie verbetert de kwaliteit van leven bij dementie.

Wetenschappelijk onderzoek

In ‘Alzheimer’s Care Today’ van oktober-december 2007 is een artikel gepubliceerd met de titel: “Alternative Appoaches to Supporting Individuals With Dementia, Enhancing Quality of Life Through Hypnosis”. De auteurs Simon Duff, PhD en Daniel Nightingale, PhD hebben hierin hun onderzoek beschreven waarin zij persoon gecentreerd (en niet zoals vaak gebeurt ziekte gecentreerd) aan het werk zijn gegaan met een groep mensen met dementie in verpleeghuizen.

Eén groep kreeg wekelijks een persoonlijke hypnosesessie gericht op wat de cliënt aangaf als probleem te ervaren. Daarnaast deden deze mensen onder begeleiding van een vaste persoon dagelijks een zelfhypnose oefening. Een tweede groep kreeg wekelijks een gesprek in een discussiegroep, waarin men zelf de onderwerpen bepaalde en om beurten voorzitter was. Een derde groep kreeg de behandeling zoals die gebruikelijk was, inclusief medicatie en zonder bijzondere activiteiten.

Na 9 maanden bleek dat de hypnosegroep extreem hoger scoorde op concentratie, ontspanning, activiteiten van het dagelijks leven, motivatie, werkgeheugen, geheugen voor significante gebeurtenissen en socialisatie dan beide andere groepen. Twaalf maanden na het beëindigen van de therapie werd op al deze gebieden nog steeds significant hoger gescoord door de hypnosegroep dan door beide andere groepen. De discussiegroep scoorde de eerste 9 maanden wel hoger dan de groep die de gebruikelijke behandeling kreeg, maar dat effect bleek een jaar later te zijn verdwenen.

Hypnotherapie versus alternatieven 

Hoe ziet de behandeling er praktisch gezien uit?

Deze therapie wordt altijd wekelijks gegeven in de woning van degene met dementie, omdat dit de meest vertrouwde omgeving is.

In een uitgebreid intakegesprek wordt gekeken naar het leven van degene met dementie tot nu toe, in welk stadium deze nu zit en waar deze op dit moment het meeste last van heeft. Een familielid/directe verzorger hierbij is heel handig, zodat de cliënt na het gesprek iemand heeft om samen mee verder te praten. Soms onthoudt men ook niet direct alles wat gezegd is en dan is het prettig als er iemand bij is geweest.

Als de probleemgebieden duidelijk zijn, kan gewerkt gaan worden met visualisaties/hypnose om op die gebieden verbetering te brengen. Het gaat hierbij vooral om wat degene met dementie zelf graag aan wil pakken. Bij de visualisatie zelf zijn geen anderen dan de cliënt en de therapeut aanwezig. Dit voorkomt dat mensen afgeleid worden en dan niet het optimale effect bereiken. Hierbij wordt ook een zelfontspanningsoefening aangeleerd, die daarna aan het familielid/de verzorger wordt uitgelegd. Voor het beste resultaat moet deze oefening dagelijks gedaan worden. Cliënten ervaren zowel de visualisatie als de oefening als heel prettig en ontspannend.

De behandeling wordt niet vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. Hoeveel uw verzekering vergoedt vanuit de module alternatieve geneeswijzen kunt u zelf bij uw verzekering te informeren.

Neem voor een vrijblijvend informatief gesprek gerust contact op met:
Maria Dekker, hypnotherapeut gespecialiseerd in dementie therapie
tel. 06 333 050 68
Website: www.vindjouwweg.nl
Lid NBVHTerug naar index: Dementie

Terug naar index: Artikelen