Klachten

Voor eventuele klachten die niet in goed overleg met de therapeut kunnen worden opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de NBVH. De therapeut is aangesloten bij SCAG