Opvoedingsondersteuning

Waarom opvoedingsondersteuning?

Je wilt het zo graag goed doen in de opvoeding van je kind. En toch gaat het ergens mis. In dat geval kunnen een paar gesprekken met een pedagoog al veel veranderen. Het is soms fijn om je problemen en zorgen met iemand te delen en samen de mogelijkheden te bespreken om de omgang met je kind te verbeteren.

Opvoeding onderwerpen

Opvoedingsondersteuning kan op heel veel zaken betrekking hebben. Voorbeelden van veel voorkomende onderwerpen zijn:

  • Mijn kind luistert niet
  • Mijn kind vertoont agressief gedrag
  • Mijn kind slaapt slecht
  • Mijn kind heeft problemen op school
  • Mijn kind is angstig
  • Mijn kind heeft problemen met onze scheiding

Hoe gaat opvoedingsondersteuning?

Telefonisch of per e-mail kun je kort het probleem waar je in de opvoeding tegenaan loopt uiteenzetten. Op basis daarvan kunnen we afspraak maken voor een uitgebreider gesprek.

Je weet ongetwijfeld wat je het liefst zou willen bereiken. En aan dat doel gaan wij werken, zodat je zelf op een prettige manier vat krijgt op de situatie. Soms zijn wat tips aan de ouders genoeg om al flinke vooruitgang te boeken. Soms is het ook nodig om met het kind zelf of met ouders en kind samen te werken voor een optimaal resultaat.

Alle informatie die je geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Dat is belangrijk, omdat je je veilig moet voelen om dat te bespreken wat je over de opvoeding op het hart hebt. Samenwerking is immers de beste garantie voor succes.